Zakład Geologii Złóż Zakład Geofizyki Stosowanej Zakład Fizyki Ziemii