autotrasporti eccezionali

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title
Wykaz przedmiotów Drukuj Email

 .

GEOLOGIA:

 Rok II
 Górnictwo i wiertnictwo 
 Ćwiczenia terenowe z górnictwa

 Rok III
 Geologia i ekonomika złóż 
 Geologia kopalniana
 Geneza formacji złożowych
 Ćwiczenia terenowa z geologii i ekonomiki złóż

 

Rok I MU 

 

 Rok II MU
 [uzupełnić]

 GEOFIZYKA:

 Rok I 
 Ćwiczenia terenowe z geologii 
 Geologia fizyczna

 Rok II
 

 Rok III
Geologia i ekonomik złóż B
Zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska

 Rok IV
Górnictwo i wiertnictwo B

 OCHRONA ŚRODOWISKA:

 Rok I
Elementy i zasoby środowiska naturalnego – ćwiczenia terenowe

 Rok II
Zagrożenia i podstawy ochrony środowiska – ćwiczenia terenowe

 Rok III

Surowce mineralne
Odpady, zagospodarowanie i wpływ na środowisko

 Rok I MU 

Geologiczne aspekty składowania podziemnego
Gospodarka surowcami mineralnymi i ochrona złóż
Konwencjonalne i alternatywne źródła energii
Ochrona powierzchni na terenach górniczych