autotrasporti eccezionali

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title
Główne kierunki badań Drukuj Email

 

  • tektonika i tektonofizyka Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i NE obrzeżenia GZW
  • zmienności zalegania i wykształcenia pokładów węgla w GZW
  • metanonośność serii karbońskiej GZW
  • parametry jakościowe wegli kamiennych, koksu i produktów ich spalania
  • budowa geologiczna, mineralizacja i geneza śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb
  • metale ciężkie w środowisku (rejon olkuski)
  • oceny oddziaływania górnictwa na środowisko
  • społeczne aspekty udostępniania i eksploatacji złóż